Utforska röstteknikens inverkan på affärspraxis

Röstaktiverad teknik har blivit ett vanligt inslag i flera aspekter av vårt dagliga liv. Från smarta högtalare till våra smartphones, röstaktiverad programvara gör det.