Vad är UGL-utbildningar?

UGL-utbildningar är ledarskapsutbildningar som fokuserar på personlig utveckling och gruppdynamik. De är väldigt populära i Sverige, både inom näringslivet och den offentliga sektorn. UGL.