UGL-utbildningar är ledarskapsutbildningar som fokuserar på personlig utveckling och gruppdynamik. De är väldigt populära i Sverige, både inom näringslivet och den offentliga sektorn. UGL står för ”Utveckling av Grupp och Ledare” och utbildningarna har sitt ursprung i det svenska försvaret. Tanken med UGL är att deltagarna ska få ökad förståelse för hur grupper fungerar, hur man påverkar och påverkas av andra människor samt hur man kan utvecklas i sitt ledarskap. Under utbildningen får deltagarna experimentera med olika gruppövningar och reflektera kring sina egna och andras beteenden och reaktioner. Detta ger nya insikter om den egna personen, hur man fungerar tillsammans med andra och hur man kan bli en bättre ledare.

Uppbyggnad och genomförande

En UGL-utbildning pågår under fem dagar och genomförs i internatform på en kursgård. Deltagarantalet brukar vara mellan 8 och 12 personer som inte känner varandra sedan tidigare, en så kallad främlingsgrupp. Tanken med främlingsgruppen är att varje deltagare ska nå maximal personlig utveckling och få uppriktig feedback från de andra i gruppen. Under dagarna genomförs olika övningar och reflektionspass med syfte att belysa grupprocesser, kommunikation och ledarskap. Det kan handla om allt från enkla lekar till mer avancerade case och problemlösningar. En viktig del är också återkoppling och diskussioner där deltagarna får ge varandra konstruktiv kritik.

Målgrupp för UGL utbildningar

UGL-utbildningar passar för såväl chefer och ledare som medarbetare som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig mer om hur grupper fungerar. Det spelar ingen roll om man jobbar inom offentlig eller privat sektor. Gemensamt för deltagarna är att de är nyfikna på sig själva och vill bli bättre på att samarbeta, kommunicera och leda. De är också inställda på att testa nya saker och få konstruktiv kritik. En öppenhet inför att lära och utvecklas är viktigt.

Fördelar med UGL

Det finns många fördelar med UGL-utbildningar. Dels får deltagarna konkreta verktyg och modeller för ledarskap som de kan tillämpa direkt i sitt arbete. Utbildningen ger också ökad självinsikt och medvetenhet om de egna styrkorna och svagheterna. Genom att lära känna sig själv bättre kan man också bli en bättre ledare som förstår andra människors behov och beteenden. Den ökade gruppkunskapen gör att man kan skapa bättre fungerande team. Ytterligare en fördel är det stora kontaktnät man får under utbildningen. Många knyter värdefulla relationer med sina medkursdeltagare.

Effekter efter avslutad kurs

Många deltagare upplever att de har utvecklats både personligt och i sitt ledarskap efter en avslutad UGL-utbildning. Man känner sig tryggare i sig själv och i sin ledarroll. Andra vanliga effekter är bättre självkännedom, ökad kommunikativ förmåga och bättre förståelse för hur grupper fungerar. Man har också lättare att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. På det stora hela brukar deltagarna känna att de har fått konkreta verktyg och större handlingsberedskap att ta sig an utmaningar i arbetslivet.

Nackdelar UGL

Det finns egentligen inte så många direkta nackdelar med UGL-utbildningar, förutsatt att man som deltagare är öppen för kritik och har en vilja att lära och utvecklas. Det är dock en ganska intensiv utbildning som kan vara påfrestande. En utmaning kan vara att omsätta sina nya kunskaper i praktiken när man kommer tillbaka till sin vanliga arbetsplats. Det gäller att vara observant på sitt eget beteende och inte falla tillbaka i gamla mönster. Ytterligare en nackdel kan vara kostnaden. UGL-utbildningar är inte gratis, så det kan vara en stor investering för mindre företag.

Utvecklingsmöjligheter efter avslutad kurs

För den som vill fortsätta utvecklas efter en genomförd UGL-kurs finns det flera alternativ. Många väljer att gå kompletterande kurser inom områden som coaching, konflikthantering eller förändringsledning. Andra satsar på mentorskap, antingen genom att själv få en mentor eller genom att bli mentor åt någon annan. På så vis får man kontinuerligt utbyte och kan bolla tankar och idéer med någon utomstående. En tredje möjlighet är att engagera sig i UGL-utbildningar, till exempel som handledare eller föreläsare. Då får man chansen att fördjupa sina kunskaper samtidigt som man hjälper andra i deras utveckling. Oavsett vilket alternativ man väljer är det viktigt att fortsätta träna och utmana sig själv även efter kursen. Annars är risken stor att man backar tillbaka till sina gamla vanor.